پولیپ بینی در بیماران سی اف با سخنرانی دکتر فاطمه سادات میر اشرفی متخصص گوش و حلق و بینی

سلسله سخنرانیهای آنلاین هفتگی بنیاد بیماری سی اف ایران با موضوع پولیپ بینی در بیماران سی اف با سخنرانی دکتر فاطمه سادات میراشرفی متخصص گوش و حلق و بینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید