وبینار نقش آموزش و پرورش در شناخت و کنترل بیماری ژنتیک سیستیک فیبروزیز (CF) در ایران

 

 

دبیرخانه راهبری کشوری زیست شناسی با همکاری بنیاد بیماری سی اف ایران و مرکز طبی کودکان در راستای ارتقا آگاهی و شناخت معلمان از بیماری سیستیک فیبروزیز وبیناری را در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ و ۱۴۰۰/۲/۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ برگزار می کند.

سخنران این وبینار دکتر محمد رضا مدرسی فوق تخصص ریه کودکان، رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران و مخاطبین، کلیه دبیران سراسر کشور به ویژه دبیران زیست شناسی، سلامت و بهداشت و علوم تجربی می باشند.دیدگاهتان را بنویسید