نقش درمانهای رایج در افزایش سلامت بیماران سی اف و امید به ژن درمانی در آینده با سخنرانی پروفسور پرستون کمپل رئیس و مدیر عامل اسبق بنیاد سی اف امریکا وهمچنین مشاور استراتژیک بنیاد سی اف کنونی امریکا

ازسلسله سخنرانیهای انلاین بنیاد بیماری سی اف ایران با موضوع نقش درمان های رایج در افزایش سلامت بیماران سی اف و امید به ژن درمانی در آینده با سخنرانی پروفسور پرستون کمپل رئیس اسبق بنیادسی اف امریکا و همچنین  مشاور کنونی استراتژیک بنیاد سی اف امریکا  به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد سی اف ایران ( مترجم خانم دکتر عبد المحمدیان متخصص کودکان )
دیدگاهتان را بنویسید