نقش آموزش پرورش در شناخت و کنترل بیماری ژنتیکی سیستیک فیبروزیز(سی اف ) با سخنرانی دکتر محمد رضا مدرسی فوق تخصص ریه کودکان در جمع معلمان و اولیا دانش آموزان

یکی از سلسله سخنرانیهای دکتر محمد رضا مدرسی فوق تخصص ریه کودکان و رئیس بنیاد سی اف ایران با موضوع نقش آموزش و پرورش در شناخت و کنترل بیماری ژنتیکی سیستیک فیبروزیز .

این وبینار با همکاری بنیاد بیماری سی اف ایران و دبیرخانه راهبری کشوری زیست شناسی  و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و پژوهش سرای فارابی منطقه ۱۲ تهران با حضور جمع کثیری از معلمان و اولیا و دانش آموزان برگزار گردید .
دیدگاهتان را بنویسید