سینوزیت در بیماران سیستیک فیبروزیس با سخنرانی دکتر مهتاب ربانی متخصص گوش و حلق و بینی

سخنرانی دکتر مهتاب ربانی متخصص گوش و حلق وبینی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سینوزیت در بیماران سی اف به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید