سلولهای بنیادی و بیماران سی اف با سخنرانی دکتر امیر علی حمیدیه فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلولهای بنیادی خونساز کودکان

سخنرانی دکتر امیر علی حمیدیه فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سلول های بنیادی و بیماری سی اف به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف
دیدگاهتان را بنویسید