تکنیکهای فیزیوتراپی در بیماران سی اف توسط دکتر نیکی مورای فیزیوتراپیست تنفسی متخصص بیماران سی اف از بیمارستان رویال برومبتون لندن

قسمت دوم از سلسله جلسات وبینارهای آموزشی بنیاد بیماری سی اف ایران با سخنرانی دکتر نیکی مورای فیزیوتراپیست تنفسی متخصص در بیماران سیستیک فیبروزیز از بیمارستان رویال برومبتون لندن  با موضوع تکنیکهای فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیز
دیدگاهتان را بنویسید