تشخیص پیش از تولد بیماری سی اف با سخنرانی دکتر فاطمه رحیمی شعرباف فوق تخصص طب مادر و جنین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر علی رشیدی نژاد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سلسله سخنرانیهای هفتگی بنیاد بیماری سی اف ایران با سخنرانی دکتر فاطمه رحیمی شعر باف فوق تخصص طب مادر و جنین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر علی رشیدی نژاد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تشخیص پیش از تولد بیماری سی اف به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید