بی اشتهایی در شیرخواران و کودکان

Nutritional-requirements-for-6-12-months_shutterstock_633008378

۱. در شیرخواران هدف صدک ۵۰ یا بالاتر وزن برای قد است (تا حدودی تپل).

۲. رژیم پر چرب شامل، شیر کامل (پر چرب) توصیه می‌شود.

۳. در صورت کاهش وزن یا عدم وزن گیری شیرخوار، خانواده و کارشناس بهداشتی درمانی باید به تیم درمان اطلاع دهند.

۴. هدف از درمان تغذیه ای شیرخواران، طبیعی شدن رشد آنهاست. درسال اول زندگی به رشد نوزاد توجه ویژه شود بدلیل اینکه این دوره زمان بیشترین نیازهای متابولیکی است. در نوزاد سالم در ۴ ماهگی وزن ۲ برابر و در ۱ سالگی ۳ برابر وزن زمان تولد می شود. توصیه می‌شود کودکان در ۲ سالگی به صدک ۵۰ وزن برای قد برسند اگرچه دستیابی به این هدف در اوایل شیرخوارگی مفیدتر به نظر می‌رسد.

۵. نوزادانی که به وزن و قد مورد انتظار نمی رسند و یا هردو کمتر از صدک ۲۵ وزن برای قد  WHO باشند، در معرض خطر تغذیه ای بوده و باید بطور دقیق با ارزیابی و انجام مداخلات مناسب پایش شوند.

۶. در کودکان با نقص رشد، استفاده از تغذیه انترال برای افزایش دریافت رژیمی معمول به منظور افزایش میزان وزن گیری توصیه می‌شود.

۷. توصیه شده کودکان غذاهای افزایش دهنده وزن مانند گوشت (بعنوان منبع خوب آهن و روی) را بعنوان اولین غذا همراه با مصرف شیر مادر مصرف نمایند.

۸. Neophobia مشکل مربوط به معرفی غذاهای جدید به کودک است که موجب می شود با رفتارهایی مانند پرت کردن غذا از دهان، رو برگرداندن و غمگین شدن نسبت به مصرف غذا مقاومت می کند که کنترل این مشکل از طریق دادن آن غذا برای ۱۰-۱۲ بار به کودک است قبل از آنکه تصمیم گرفته شود که کودک آن غذا را دوست ندارد. همچنین والدین باید به رفتارهای تحریک کننده و تشویق کننده مصرف غذا توسط کودک آگاه بوده و نسبت به مقاومت های کودک در برابر مصرف غذا بی توجه بوده و واکنش منفی نشان ندهند.

۹. مصرف مکمل های ویتامین و مینرال لازم توصیه می‌شود: