برنامه غذایی مناسب برای بیماران سی اف با سخنرانی دکتر غلامرضا محمدی فارسانی پزشک و متخصص علوم تغذیه و عضو کارگروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر غلامرضا محمدی فارسانی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشک و دکتری تخصصی علوم تغذیه عضو کارگروه تغذیه بالینی وزرات بهداشت با موضوع برنامه غذایی مناسب برای بیماران سی اف به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید