بررسی بسته حمایتی بیماران سی اف با حضور دکتر شهرام نوروزی مسئول درمان بیماریها در مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر شهرام نوروزی مسئول درمان بیماریها در مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت با موضوع بررسی بسته حمایتی بیماران سی اف به همراه پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید