باروری در بیماران سی اف با سخنرانی دکتر عبدالمحمد کجباف زاده فوق تخصص اورولوژی کودکان

سخنرانی دکتر عبدالمحمد کجباف زاده فوق تخصص اورولوژی کودکان رئیس مرکز تحقیقات ارولوژی کودکان و پزشکی بازساختی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع باروری در بیماران سی اف و پاسخ به سوالات با همراهی دکتر محمد رضا مدرسی رئیس بنیاد بیماری سی اف ایران
دیدگاهتان را بنویسید