فشار مثبت بازدمی همراه با ارتعاش

روش دیگر پاکسازی راه هوائی استفاده از پپ ارتعاشی است. در این روش همانند روش فوق (روش پپ) علاوه بر آن که بیمار در مقابل مقاومت بازدم انجام می دهد همزمان در زمان بازدم ویبره و ارتعاش نیز تولید می شود و این ارتعاش به داخل راه های هوائی منتقل شده و باعث حرکت ترشحات و اخلاط موجود در راه های هوائی کوچکتر و انتقال آن به راه های هوائی بزرگتر می گردد. به ارتعاش تولید شده با این روش اسیلاسیون نیز گفته می شود. پس از آن بیمار با انجام سرفه و هافینگ ترشحات را از ریه خارج می کند. بنابراین دستگاه ها از دو طریق به تخلیه ترشحات کمک می کنند: ۱. ایجاد مقاومت در مقابل بازدم بیمار ۲. ایجاد ارتعاش و ویبره در زمان بازدم و انتقال این ارتعاش به داخل راهای هوائی
بعضی از دستگاه ها که برای انجام این تکنیک از آن ها استفاده می گردد عبارت است از فلوتر (flutter)، آکاپلا (Acapella)، کورنت (cornet) و ا پپ پاری (PARi O-PEP). معمولا دفعات انجام پپ ۲۰ بار در هر نوبت است ولی یک پپ خوب لازم است در زمانی معادل ۲۰ دقیقه انجام شود.

کورنت

استفاده از کورنت

 

آکاپلا

آکاپلا

 

PARI O-PEP

PARI O-PEP

 

فلوتر

استفاده از فلوتر