سرفه و هافینگ

سرفه

سرفه مهم ترین بخش از روش ها و تکنیک های مختلف پاکسازی راه های هوائی است. سرفه یک روش کاملا طبیعی است که ترشحات را از ریه خارج می کند، بنابراین تشویق به سرفه بسیار مفید است. سرفه ترشحات راه های هوائی بزرگ را خارج می کند ولی برای خارج کردن ترشحات موجود در راه های هوائی کوچک سرفه کافی نیست و لازم است یکی دیگر از ۷ تکنیک پاکسازی راه های هوائی (پپ، جلیقه، اتوژنیک درناژ، …..) همزمان با سرفه انجام شود. متاسفانه بعضی از والدین سعی می کنند که جلوی سرفه بیماران مبتلا به سی اف را با دارو و یا با تذکر دادن به بیمار را گرفته و مانع از سرفه وی شوند که این خطای بسیار بزرگی است. برای جلوگیری از انتشار عفونت لازم است هنگام سرفه دستمالی را جلوی دهان بگیرند و یا سرفه در مقابل دستان و ساعد بسته انجام دهند و بلا فاصله دست ها با ژل های ضد عفونی کننده تمیز کنند. اگر سرفه بیمار را زیاد اذیت می کند و احساس بدتر شدن به وی دست می دهد می توان از هافینگ به جای سرفه استفاده کرد.

هافینگ Huffing

هافینگ تکنیک و روشی است که به بیمار در تخلیه ترشحات از ریه کمک می کند توصیه شده است که از این تکنیک در ترکیب با سایر روش های پاکسازی راه های هوائی استفاده گردد. در این روش بیمار دم را انجام داده و هوا را وارد ریه می کند سپس آن را برای لحظاتی نگه داشته و حبس می کند و نهایتا هوا را با فشار از ریه خارج می کند. انجام هافینگ به شدت سرفه نیست بلکه اینطور توجیه می کنند که بیمار به گونه ای باز دم انجام دهد که بخار روی شیشه پنجره یا آینه در هنگام انجام بازدم مشاهده شود.

مراحل انجام تکنیک هافینگ به قرار زیر است:

۱. بیمار در حالت نشسته باشد چانه مختصری به سمت بالا باشد و دهان باز شود.
۲. یک نفس آهسته و عمیق کشیده شود به گونه ای که احساس کند سه چهارم ریه از هوا پر شده است.
۳. نفس برای ۲ تا ۳ ثانیه حبس شود.
۴. بازدم با فشار ولی آهسته و با دهان نیمه باز انجام شود. هر چه بازدم طولانی تر باشد اخلاط بیشتری از راههای هوائی کوچک به سمت راههای بزرگ تخلیه می شود بنا بر اصل بر بازدم قوی ، آهسته و طولانی است.
۵. این مانور ۲ بار و بیشتر انجام شده و سپس با یک سرفه قوی ترشحات را از راههای هوائی بزرگ خارج کند.
۶. در هر مرتبه بعد از فیزیوتراپی قفسه سینه ویا تکنیکهای ۷ گانه پاکسازی راههای هوائی این مانور(مانور هافینگ و سرفه) ۴ تا ۵ مرتبه تکرار شود.