دستاوردهای مرکز

ما در یافته های پیشگیری و بهبود بیماران در خاورمیانه پیشرو هستیم

۱-ثبت بنیاد سی اف ایران که مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت کشور است

۲-عقد قرارداد با شرکت دارو سازی ثامن برای تولید کلرید سدیم ۷% برای اولین بار در ایران توسط بنیاد سی اف ایران

۳- عقد قرار داد با وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشور جهت حمایت مالی از بیماران سی اف ایران برای اولین بار در ایران توسط بیناد سی اف ایران

۴- تخصیص ۱۵ میلیارد تومان از طرف وزارت بهداشت  و درمان وآموزش به بنیاد سی اف ایران

۵-راه اندازی پایگاه ثبت داده های این بیماران و اجرای طرح های تحقیقاتی متعدد در راستای یافتن مشکلات و راه حل های لازم با همکاری سایر دانشگاه ها و بنیادهای علمی معتبر بین المللی

۶- همچنین گروه تلگرامی و کانال تلگرامی بنیاد سی اف ایران با بیش از هزار عضو

تنها بخش کوچکی از دستاورد های بنیاد سی اف ایران می باشد.