جلیقه یا وست

استفده از جلیقه یکی دیگر از روش های پاکسازی راه های هوائی می باشد وسیله مورد استفاده در این تکنیک از دو قسمت تشکیل شده است: ۱. جلیقه ای که قابل اتساع می باشد ۲. ماشینی که تولید ارتعاش با فرکانس بالا می کند.
جلیقه قفسه سینه را می لرزاند تا ترشحات آنرا نرم و رقیق نماید. هر ۵ دقیقه یک بار ماشین خاموش شده و بیمار سرفه و هافینگ انجام می دهد. جلیقه توسط ماشین ۲۰ بار در ثانیه از هوا پر و خالی می شود و این عمل مشابه دق با سرعت بالا می باشد که علاوه بر جدا شدن اخلاط از راه های هوائی باعث انتقال اخلاط از قسمت های محیطی ریه به راه های هوائی بزرگ می گردد. مدت زمان استفاده از جلیقه در هر نوبت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. قیمت دستگاه گران و دسترسی به آن سخت است.

جلیقه

استفاده از جلیقه