تدوین کنندگان دستورالعمل ها

تدوین دستورالعمل‌های درمانی بیماری سی اف با دعوت بنیاد بیماری سی اف ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضای هیئت علمی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شد.

محل برگزاری: بیمارستان مرکز طبی کودکان همزمان با سی و یکمین کنگره بین المللی کودکان ایران

زمان: ۹ الی ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۸

 

اسامی تدوین کنندگان دستورالعمل ها به ترتیب حروف الفبا:

ردیف
نام و نام خانوادگی دانشگاه علوم پزشکی رشته تخصصی-فوق تخصصی
۱ خانم احمدی فاطمه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس تغذیه
۲ دکتر احمدی میترا دانشگاه علوم پزشکی اهواز فوق تخصص گوارش اطفال
۳ دکتر اسماعیلی محمدرضا دانشگاه علوم پزشکی بابل فوق تخصص گوارش اطفال
۴ دکترافلاطونیان مجید دانشگاه علوم پزشکی یزد فوق تخصص گوارش اطفال
۵ دکتر باقریان ریتا دانشگاه علوم پزشکی قزوین فوق تخصص گوارش اطفال
۶ خانم بلالی بهاره دانشگاه علوم پزشکی اراک کارشناس تغذیه
۷ خانم بنفشه شیوا دانشگاه علوم پزشکی گلستان کارشناس فیزیوتراپی
۸ دکتر جعفری روحی امیر حسین دانشگاه علوم پزشکی تبریز فوق تخصص ریه اطفال
۹ دکتر جعفری عبدالحمید دانشگاه علوم پزشکی یزد فوق تخصص ریه اطفال
۱۰ اقای جعفری مورکانی بهاره دانشگاه علوم پزشکی اهواز  کارشناس تغذیه
۱۱ خانم حاتمی نیا ملیحه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس ارشد فیزیوتراپی
۱۲ دکتر  حسن زاد مریم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه اطفال
۱۳ دکتر حسینی نژاد نسرین دانشگاه علوم پزشکی ایران فوق تخصص ریه اطفال
۱۴ دکتر حکیم زاده مهران دانشگاه علوم پزشکی اهواز فوق تخصص گوارش اطفال
۱۵ دکترخادمیان مجید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص گوارش اطفال
۱۶ دکترخانبابایی قمرتاج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه اطفال
۱۷ دکتردره فاطمه دانشگاه علوم پزشکی اراک متخصص اطفال
۱۸ خانم دوستی مرضیه دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس تغذیه
۱۹ دکتر رحمانی پریسا دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۲۰ اقای رضایی رسول دانشگاه علوم پزشکی اورمیه کارشناس تغذیه
۲۱ دکتر رفیعی ماندانا دانشگاه علوم پزشکی تبریز فوق تخصص گوارش اطفال
۲۲ دکتر روشن‌ضمیر زهرا دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه اطفال
۲۳ دکتر رئیسی محسن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص ریه اطفال
۲۴ خانم زنده دل مونا دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد تغذیه
۲۵ دکتر سیاری علی اکبر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص گوارش اطفال
۲۶ دکتر سیدی سیدجواد دانشگاه علوم پزشکی مشهد فوق تخصص ریه اطفال
۲۷ دکتر شاهکار لعبت دانشگاه علوم پزشکی گلستان فوق تخصص ریه اطفال
۲۸ شکار سرایی معصومه دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارشناس تغذیه
۲۹ دکتر شیرزادی روح اله دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه اطفال
۳۰ دکتر صادقیان مهناز دانشگاه علوم پزشکی ایران فوق تخصص گوارش اطفال
۳۱ دکتر صالحی سوده دانشگاه علوم پزشکی گیلان فوق تخصص گوارش اطفال
۳۲ دکتر صانعیان حسین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص گوارش اطفال
۳۳ دکتر  صدر سعید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه اطفال
۳۴ خانم ططرنژاد ایدا دانشگاه علوم پزشکی گلستان کارشناس تغذیه
۳۵ دکتر عظیمی علی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فوق تخصص ریه اطفال
۳۶ خانم علیرضایی ام البنین دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس فیزیوتراپی
۳۷ دکتر  علی مددی حسین دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۳۸ دکتر علیزاده مهدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین فوق تخصص ریه اطفال
۳۹ دکتر غفاری پور حسینعلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه اطفال
۴۰ دکتر غیبی شاهصنم دانشگاه علوم پزشکی اورمیه فوق تخصص گوارش اطفال
۴۱ دکتر فاموری فاطمه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص گوارش اطفال
۴۲ دکتر فخاریان عاطفه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه بزرگسالان
۴۳ دکتر  فرح بخش نازنین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص ریه اطفال
۴۴ دکتر فرهمند فاطمه دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۴۵ دکتر  فریبرزی محمد رضا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فوق تخصص گوارش اطفال
۴۶ دکتر  فلاحی غلامحسین دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۴۷ دکتر قالیباف بابک دانشگاه علوم پزشکی تبریز فوق تخصص ریه اطفال
۴۸ دکتر کاظمی زاده حسین دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه بزرگسالان
۴۹ دکتر کثیری کرمعلی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد فوق تخصص گوارش اطفال
۵۰ دکتر مدرسی محمدرضا دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه اطفال
۵۱ دکتر مسیحا فرزاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران فوق تخصص ریه اطفال
۵۲ دکتر‌ مصلحی محمد اشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز فوق تخصص ریه اطفال
۵۳ دکتر معتمد فرزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۵۴ دکتر معظمی گودرزی سمیه دانشگاه   الزهرا دکترای میکروبیولوژی
۵۵ دکتر مفتح راضیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکترای تخصصی  فیزیوتراپی
۵۶ دکتر میرلوحی سیدحسین دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه اطفال
۵۷ دکتر نجفی مهری دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۵۸ دکتر نصری پیمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص گوارش اطفال
۵۹ خانم نقاشیان فرنوش دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس تغذیه
۶۰ دکتر نوایی صفورا دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص ریه اطفال
۶۱ دکتر نوروزی شهرام وزارت بهداشت فوق تخصص نوزادان
۶۲ دکتراله وردی بهار دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش اطفال
۶۳ دکتر هاشمی سید مجتبی دانشگاه علوم پزشکی اراک فوق تخصص گوارش اطفال

 

دانلود اسامی تدوین کنندگان دستورالعمل های درمانی مشکلات ریوی و گوارشی سی اف ایران