امکانات و توانمندی ها

تا کنون بیش از ۸۵۰ بیمار سی اف از سراسر کشور در این مرکز ثبت نام نموده و ویزیت مکرر می شوند. در این مرکز انواع تست های مختلف تنفسی برای بیماران سی اف در رده های مختلف سنی قابل انجام است. همچنین واحد برونکوسکوپی مرکز طبی اطفال به تمامی بیماران سی اف خدمت ارائه می دهد. هر روز پنج شنبه بیش از ۴۰ بیمار در مرکز سی اف ویزیت می شوند.

۱) راه اندازی کلینیک تست های ریوی برای ارزیابی عملکرد و میزان آسیب ریه این بیماران
۲) افتتاح اولین مرکز پیشرفته تست های تنفسی شیر خواران و اطفال توسط وزیر محترم بهداشت و ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی
۳) دستگاه اگزهالیزر دی از پیشرفته ترین دستگاه های تست تنفسی بیماران سی اف

(۳)

مرکز سی اف ایران

(۲)

مرکز سی اف ایران

(۱)

مرکز سی اف ایران