نکاتی چند در مورد نحوه تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه نبولایزر

انتقال عفونت از دستگاه نبولایزر به بیمار مهم می باشد. جهت جلوگیری از انتقال عفونت توصیه شده است که بعد از هر بار استفاده از دستگاه نبولایزرآن را تمیز و ضدعفونی کنند. انجام این کار علاوه بر جلوگیری از آلودگی دستگاه از انتقال عفونت به بیمار نیز جلوگیری می کند. علاوه بر آن اثر بخشی در نبولایز کردن دارو را نیز زیاد کرده و داروی بیشتری وارد ریه بیمار میگردد.
مراحل انجام از دوبخش تشکیل می شود:

مرحله اول تمیز کردن دستگاه و ضمائم ان است که شامل موارد زیر است:

۱. دستهای خود را بشوئید.
۲. در ظرفی محلول آب و مایع ظرفشوئی درست کنید سپس قسمتهای مختلف دستگاه نبولایزر شامل مخزنی که دارو در آن میریزید ، سرپوش و زائده دهانی را در آن شستشو داده و تمیز کنید.
۳. پس از آن با آب معمولی آب کشی کنید.

مرحله دوم ضد عفونی کردن دستگاه نبولایزر است:

برای ضد عفونی کردن دستگاه از دو روش سرد و گرم استفاده می شود
روش گرم: یکی از روشهای زیر را انتخاب شود
۱. بخش های مختلف دستگاه را در ظرفی قرار داده تا آب به اندازی کافی قطعات دستگاه را بپوشاند سپس روی شعله گاز قرار داده و پنج دقیقه بجوشد.

۲. در ماشین ظرفشویی به مدت ۳۰ دقیقه با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد قرار دهیم.


۳. برای ۵ دقیقه در مایکرو ویو قرار داده شود.

 

روش سرد:

۱. برای ۳۰ دقیقه در آب اکسیژنه ۳ درصد غوطه ور کنید.

۲. یا برای ۵ دقیقه در الکل ۷۰ تا ۹۰ درصد غوطه ور کنید.

 
۳. سپس با آب استریل شده آب کش کنید. اگر آب را ۵ دقیقه بجوشانید استریل میشود(اجازه دهید آب سرد شود) برای نوبت بعد از این آب استفاده نکنید بلکه مجددا آبی دیگر جوشانده و سرد شود.به هیچ عنوان از آب لوله که جوشیده نشده استفاده نگردد.
۴. بعد از آن قطعات را روی حوله ای قرار داده و اجازه دهید تا در هوای آزاد خشک شود.
۵. اگر نبولایزر قطعات فلزی دارد حتما از دستورالعمل کارخانه سازنده استفاده شود.
۶. در صورتیکه ماسک استفاده میشود با پارچه و پد الکلی میتوان انرا ضد عفونی نمود.
۷. نیازی به ضد عفونی کردن لوله رابط نیست.پاسخ دهید