جلوگیری از انتقال عفونت در بیماران سی اف

راه های انتقال عفونت از یک بیمار مبتلا به سی اف به بیمار دیگر مبتلا به سی اف چیست؟

بیماران مبتلا به سی اف می توانند از طرق مختلفی عفونت را به یکدیگر منتقل کنند. در نحوه انتقال عفونت بیماران به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
۱. گروه اول دو بیمار سی اف که در یک محل با هم زندگی نمی کنند.
۲. گروه دوم دو بیمار سی اف که در یک محل زندگی می کنند، مثل دو بیمار سی اف که با هم خواهر یا برادر هستند.

 

گروه اول بیماران سی اف که در یک محل با هم زندگی نمی کنند

در این مورد لازم است از فعالیتهائی که آنها را در ارتباط نزدیک فیزیکی قرار میدهد جلوگیری شود، مواردی همانند:
۱. دست دادن به هم، همدیگر را بغل کردن و همدیگر را بوسیدن
۲. به اشتراک گذاشتن وسائل شخصی همانند قلم،اسباب بازی و کامپیوتر
۳. قرار گرفتن در یک مکان بسته که هوا رد و بدل نشود و تهویه وجود نداشته باشد همانند ماشین

گروه دوم دو بیمار سی اف که با هم زندگی می کنند مثل دو برادر

این بیماران نیز می توانند عفونت را به هم منتقل کنند برای کاهش انتقال عفونت به یکدیگر لازم است:
۱. تماس های آن ها با بزاق و اخلاط یکدیگر به حداقل برسد.
۲. این بیماران به هیچ وجه نباید موارد زیر را به طور مشترک استفاده نمایند:
a) وسائل تنفسی مثل دم یار و نبولایزر و…..
b) وسائل فیزیزوتراپی
c) مسواک
d) ظروف غذا، لیوان آب خوری
e) هر وسیله ای که با خلط بیمار در ارتباط بوده است
f) انجام فیزیوتراپی در زمان ها متفاوت و در اطاق های متفاوت

جلوگیری از انتقال عفونت در بیماران سی اف
جهت کاهش ریسک انتقال عفونت توصیه می شود دو بیمار سی اف حداقل ۶ متر از یکدیگر فاصله داشته باشند!
شستشوی مکرر دست ها توسط والدین و بیماران با آب و صابون و یا ضد عفونی کردن دست ها با محلول یا ژل های ضد عفونی کننده نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران دارد.پاسخ دهید